• Dla pracowników

  For employees

 • Dla pracodawców
  For employers

  Szukamy kandydatów z doświadczeniem zawodowym, na stanowiska menedżerskie średniego i wyższego szczebla, w sektorach FMCG, B2B, Rynek Reklamy i Mediów i wielu innych.
  We search for experienced candidates for the positions of middle and senior managers in FMCG, B2B, Advertising and Media and other sectors.

 • O nas
  About us

  Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą headhunterską, docieramy do kandydatów aktywnych zawodowo na rynku pracy wykorzystując metodę executive search w sprzedaży i marketingu.
  Headhuntes Group is a specialist headhunting company; we reach candidates professionally active on the job market using the executive search method in sales and marketing sectors.

Rekrutacja pracowników w obszarze sprzedaży i marketingu.

Sales and marketing recruitment

Nasi Klienci:

Our Clients: