InnowacjeInnovations:

Headhunters Group rekrutacja na stanowiska z sektora Sprzedaż i MarketingHEADHUNTERS GROUP wprowadza innowacyjne standardy w branży Search&Selection.
       
 • Badamy referencje Kandydata na 4 poziomach 
Weryfikujemy opinię o Kandydacie u przełożonych, podwładnych, współpracowników, kontrahentów.
 • Przedstawiamy poszerzone dossier 
Dossier obejmuje: profil psychologiczny, przebieg kariery, kompetencje, kryteria wyboru nowej pracy, powody zmiany, oczekiwania finansowe.
 • Raportujemy na bieżąco 
Nasi Klienci są w bieżącym kontakcie z dedykowanym konsultantem, otrzymują też cotygodniowe raporty. Każdy Kandydat, który wyśle swoją aplikację, otrzymuje informację zwrotną. Kandydaci wybrani do dalszej rekrutacji są informowani o statusie projektu co kilka dni.
 • Działamy szybko 
Klienci HHG otrzymują informację zwrotną od Kandydata w ciągu 48h od spotkania.
 • Udzielamy gwarancji Klientom i Kandydatom 
W ciągu pierwszych 6-ciu miesięcy od zatrudnienia Kandydata rekomendowanego przez HHG, Klient ma prawo zlecić nam bezpłatne przeprowadzenie ponownej rekrutacji na to stanowisko. Również Kandydatom gwarantujemy, że jeśli z przyczyn niezależnych od nich samych rozwiążą współpracę z Klientem w okresie gwarancji, pomożemy im znaleźć nowe zatrudnienie.
 • Dbamy o jakość Candidates Experience
Niezależnie od wyniku rekrutacji, Kandydaci wyniosą z niej pozytywną opinię o firmie naszego Klienta.
 
Headhunters Group rekrutacja na stanowiska z sektora Sprzedaż i MarketingOur company operates based on the system of values that has guaranteed successful co-operation with our Clients for the last 12 years. One of the key values of our company is the quality of our work, the quality of communication and the quality of feedback supplied to our Clients during the recruitment process.   To ensure that co-operation with HEADHUNTERS GROUP is beneficial to all parties engaged in the recruitment process, our company conducts systematic research among candidates and Clients enquiring about their expectations. The responses we obtained helped us establish a long list of needs and requirements addressed to us and our team. To meet these needs we have decided to refine our work system and set up a clearly defined communication model with candidates and Clients in order to ensure effective exchange of information. While implementing HHG innovations we have clearly described the process of communication between all participants of recruitment process ensuring the comfort of co-operation with us as well as process predictability. Therefore, contact with our company is based on a few pillars, has a clear form of communication and constitutes a new value to persons co-operating with us.
"HEADHUNTERS GROUP wyróżnia się bardzo indywidualnym podejściem do potrzeb klienta, bardzo dobrą znajomością branży marketingu bezpośredniego oraz dużym zaangażowaniem w cały proces rekrutacji. Nadal chętnie będziemy korzystać z usług HEADHUNTERS GROUP i liczymy na dalszą owocną współpracę."
Adam Zieliński
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
Skarbnica Narodowa
 
ADVANTAGES OF INNOVATIONS:
 • Access to information during the entire recruitment process.
 • The evaluation of cooperation from the perspective of a few-month cooperation.
 • Service quality guarantee.
 • Taking care of the candidate during the recruitment process and after the process has finished.
 • Building up a positive image of the employer on the job market.
 • Assistance and support to candidates who were not satisfied with job change.

 


Badanie ReferencjiApplication Feedback:

Badamy referencje Kandydata na 4 poziomach. Dzięki temu Klienci HHG redukują ryzyko związane z zatrudnieniem aż o 70%. W ramach badania przeprowadzamy rozmowy z:
 • Ostatnim przełożonym
 • 1 – 2 współpracownikami
 • Podwładnym / podwładnymi
 • Klientem zewnętrznym
Brand Manager rekrutacja
     
In order to increase the level of service provided to candidates responding to HEADHUNTERS GROUP advertisements we established feedback system, which guarantees candidates that we have received their application and it is being considered in the recruitment process.
This information helps candidates stay informed whether their application has been considered in the present recruitment process and plan further activities regarding job search.   All applications sent to HEADHUNTERS GROUP are saved in our database of active contacts. The database comprises a few thousands applications of candidates who have applied to us but also those we located. We take advantage of our resources during each new recruitment process. Candidates who send us their applications are able to participate in the recruitment projects run by us.   Brand Manager rekrutacja
"Firmę HEADHUNTERS GROUP oceniam pozytywnie nie tylko ze względu na podjęcie i zrealizowanie wyzwania w tak krótkim czasie – ale też na fakt dobrej penetracji rynku z sektora szeroko rozumianego BEAUTY pod kątem proponowanych nam rozwiązań."
Malgorzata Cecherz-Kowalska Dyrektor Marketingu | Procter and Gamble Prestige Products Polska   
ADVANTAGES OF APPLICATION FEEDBACK: From time to time I send applications in response to the adverts published in the media, however, not always do I receive feedback regarding my participation in a given project, therefore, I was pleasantly surprised that in case of HEADHUNTERS GROUP I received feedback within a few days Łukasz W. Recruitment companies operate in different ways, HEADHUNTERS GROUP is a dynamic company with committed team of employees treating their work professionally Joanna P.

 


Poszerzone DossierCandidates Feedback:

Dossier Kandydatów, których rekomenduje HEADHUNTERS GROUP, obejmuje:
 • Profil psychologiczny
 • Przebieg kariery, wraz z informacją o: zakresie odpowiedzialności, obowiązkach, systemie raportowania, sukcesach i porażkach, silnych/ słabych stronach Kandydata na danym stanowisku
 • Umiejętności, kompetencje
 • Kryteria wyboru nowej pracy
 • Powody zmiany pracy
 • Oczekiwania finansowe
Digital Manager praca  
 
 • 7-24 System

In order to improve communication with candidates during their participation in the recruitment process, HEADHUNTERS GROUP has established 7/24 Candidates Feedback system. Information exchange program allows us to provide candidates participating in recruitment processes run by HEADHUNTERS GROUP with feedback on the status of the project they are participating in as well as next stages of the process at least every 7 days.    
Digital Manager praca
"Rekomendowani przez Headhunters Group kandydaci zostali zatrudnieni w firmie Nycomed i pracują już od kilku miesięcy. Mamy co do nich duże wymagania Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni.Trafność charakterystyki sporządzonej przez Headhunters dla obu zatrudnionych osób całkowicie potwierdziła się, jak również przedstawione referencje. Oba projekty rekrutacyjne okazały się bardzo udane."
Małgorzata Jezierska OTC Business Unit Director Nycomed Referencje »
 
ADVANTAGES OF CANDIDATES FEEDBACK: What distinguishes HHG among thousands of similar companies is the ”feedback” rule. The candidate is updated on the recruitment process, its results or completion. Michał S. I consider my first experience with HEADHUNTERS GROUP to have been very positive. One phone call changed my professional life significantly. I was not fully satisfied with the job I had been doing. Katarzyna D. I will gladly participate in your following project should it meet my qualifications and financial expectations. Marta S.

 


RaportyClients Feedback:

 • Co 7 dni przekazujemy Raport z postępów pracy nad projektem
 • Gwarantujemy Klientom bieżący kontakt z Konsultantem prowadzącym
 • Po zakończeniu projektu przedstawiamy Raport Podsumowujący oraz informacje zwrotne z rynku
 • Wprowadziliśmy system Clients Feedback 48. Informacja zwrotna od Kandydata trafia do Klienta już w ciągu 48 godzin od spotkania. Dzięki systemowi Clients Feedback 48 Klienci HEADHUNTERS GROUP uzyskują cenne informacje na temat wizerunku firmy w oczach Kandydatów
 
The first impressions after the meeting with presented candidates are crucial to HEADHUNTERS GROUP clients. In order to improve feedback exchange between the client and the candidate, we have implemented 48 Client Feedback system. This way clients receive feedback from candidates within 48 hours after we have received it. Client Feedback system helps to build relations between employers and candidates on the job market and consequently leaves good impression after meeting during the project. Our clients might benefit from such information since it shows what candidates pay attention to and what they consider important. We also ask our clients for the feedback regarding first impressions and feelings during the meeting with the candidate. We share this information with the candidate participating in the meeting.
"Przez cały czas trwania projektów rekrutacyjnych byliśmy na bieżąco informowani o postępach poszukiwań. Raporty z poszukiwań były systematyczne i wnikliwe. Profil zaprezentowanych kandydatów był zgodny z wcześniej ustalonym."   Dominika Grochocka Konsultant ds. Personalnych | Siemens
 
"Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra komunikacja w procesie całego projektu. Tygodniowe raporty mailowe wraz ze szczegółowym telefonicznym raportem o postępie prac dawały nam poczucie, że projekt idzie w dobrym kierunku."   Agata Walczykiewicz-Węgiel HR Development Manager | Nivea
 
ADVANTAGES OF CLIENTS FEEDBACK: During the entire process of recruitment projects we were updated on the search progress. Search reports were systematic and thorough. The profile of presented candidates was in compliance with the one agreed on. Dominika Grochocka HR Consultant | Siemens   What is worth emphasizing is excellent communication within the entire process. Weekly email reports and detailed phone reports regarding project progress ensured us that the project was going smoothly. Agata Walczykiewicz-Węgiel | HR Development Manager   Information provided during the recruitment process allowed us to make the right decision and select the best available candidate. Katarzyna Gorzkowska-Pasek Dyrektor Zarządzająca | International Masters Publisher

 


GwarancjePlacement Feedback:

 • PLACEMENT FEEDBACK 3/6/12: HEADHUNTERS GROUP monitoruje adaptację Kandydatów w nowym miejscu pracy. Po 3, 6 i 12 miesiącach od zatrudnienia kontaktujemy się z Klientem i Kandydatem, aby upewnić się, czy obie strony są zadowolone z wyboru.
 • CUSTOMER GUARANTEE: W przypadku niepowodzenia współpracy, gwarantujemy Klientowi przeprowadzenie kolejnej, bezpłatnej rekrutacji. W zależności od rodzaju projektu, gwarancja trwa od 3 do 9 miesięcy.
 • CANDIDATES GUARANTEE: Gwarantujemy Kandydatom, że jeśli z przyczyn niezależnych od nich samych rozwiążą współpracę z Klientem w czasie trwania okresu gwarancji, pomożemy im znaleźć nowe zatrudnienie. Mając poczucie bezpieczeństwa, Kandydaci chętniej decydują się na przejście do naszych Klientów.
Eksport Manager    
Eksport ManagerHEADHUNTERS GROUP wants to remain close to candidates we recommend to our clients. We want to keep track of their adaptation in a new workplace, the stages of their development; therefore, we have implemented 3, 6, 12 Placement Feedback system. Placement feedback means that we contact all candidates employed through our company within 3 months, 6 months and 12 months. Placement feedback system aims to ensure that both the Candidate and the Client have made the right decision. In HEADHUNTERS GROUP we want to make sure that both Parties are satisfied with mutual co-operation. We share the information obtained from the client with the candidate and the information from the candidate with the client; therefore, both Parties receive information important to them. Thanks to the systematic information exchange, our company has the opportunity of gaining thorough knowledge of the Client’s work environment, expectations and preferences. Consequently, we have the knowledge which allows us to get to know the Client better and enter the next recruitment process more carefully.
"Wysoko cenię solidne przygotowanie przed rozpoczęciem procesu rekrutacji, czas poświęcony na spotkania z kierownikami i starania, aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby i kulturę wewnętrzną klienta. To procentuje w późniejszej współpracy i znakomicie ułatwia komunikacje w trakcie procesu."
Agnieszka Tomczak HR Manager | Colgate-Palmolive Poland
 
 
ADVANTAGES OF PLACEMENT FEEDBACK: It is nice of the consultant to enquire after the recruitment process completion about my impressions regarding a new workplace, adaptation process and whether I am satisfied with the decision I have made. Arek S. Thanks to them I have managed to find a satisfactory job in the company where I can develop and count on my colleagues’ support. It is also worth mentioning that HEADHUNTERS GROUP keeps in touch after agreement signing. Marzena T.

 


Candidates ExperienceCandidates Guarantee:

Niezależnie od wyniku rekrutacji, Kandydat wyniesie z niej pozytywny obraz Twojej firmy.
 • Candidates Feedback: Każdy Kandydat, który wyśle swoją aplikację, otrzyma od nas informację zwrotną.
 • Application Feedback: Kandydaci, którzy zostali wybrani do udziału w dalszych etapach rekrutacji, są informowani o statusie projektu co najmniej raz na 7 dni.
 • Candidates Guarantee: Gwarantujemy Kandydatom, że jeśli z przyczyn niezależnych od nich samych rozwiążą współpracę z Klientem w okresie gwarancji, pomożemy im znaleźć nowe zatrudnienie. Dając Kandydatom poczucie bezpieczeństwa, możemy wybierać wśród najlepszych.

HEADHUNTERS GROUP jest jedyną firmą na polskim rynku, która wprowadziła system Candidates Guarantee.
Praca Account Manager
Job changing is an important decision in the person’s life. Its consequences influence many areas, such as career and professional development, home, family, material situation, well-being and self-esteem. In order to support the candidates and accompany them in this change and its consequences HEADHUNTERS GROUP decided to implement the Candidate Guarantee system after being employed by the client. Candidates guarantee system provides a guarantee of assisting candidates employed through our company in finding a new position should the Client terminate job agreement during the guarantee period. Should such a situation arise, the Candidate may count on our assistance in preparing such application documents as CV, application letter, as well as contacts with our client in order to present and recommend them for current projects. Whenever it is possible and whenever the candidate consents, we arrange a meeting to discuss the situation, learn of the reasons behind the decision and candidate’s perception of the situation. HEADHUNTERS GROUP is the only company on the Polish market to have implemented Candidates guarantee system!
"W kontakcie z konsultantami mogę liczyć na uczciwość, szczerość i duże zaangażowanie. Zlecając projekt jestem spokojna o losy rekrutacji. Komunikacja w trakcie trwania projektu przebiega bez zarzutu. Jestem zadowolona z przeprowadzonych wspólnie rekrutacji."
Katarzyna Niewiada Marketing Director | Raisio Polska Foods
"Przeprowadziliśmy kilka procesów rekrutacyjnych na kluczowe stanowiska w naszej firmie, które za każdym razem zakończyły się sukcesem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu usług, który proponuje HHG."
Renata Pośpiech Dyrektor ds. Personalnych CRC CommunicAID | Grupa Regenersis Plc
   
 
I would like to thank HEADHUNTERS GROUP for assistance in the recruitment process. Since the beginning I felt that the company is different from others, i.e. apart from the measurable aspects, it was obvious that the entire process was on a higher level than elsewhere. Anna S.     I had such an impression because of the dialogue I conducted with you and honest exchange of opinions and observations from both sides, which in case of my previous experiences turned into a form of autopresentation. The dialogue is and should be the most important asset of the recruitment company. Kasia Z.

 


Bazy HHGClients Guarantee:


Od lat monitorujemy kariery ponad 5000 topowych kandydatów. Jesteśmy założycielem Klubu Poleceń HHG, którego członkowie - już kilka tysięcy ekspertów Sales&Marketing! - dystrybuują nasze oferty pracy w swojej sieci kontaktów zawodowych.
Na bieżąco aktualizujemy bazy Kandydatów, szczególnie w sektorach:
 • FMCG (Kandydaci z działów: sprzedaży, marketingu, trade marketingu)
 • B2B (Kandydaci z Działu Sprzedaży: urządzeń i produktów technicznych, HVAC, Automatyki, Opakowań, Usług)
 • Budowa
 • Handel / E-Commerce
Sales Manager oferta pracy                                        
HEADHUNTERS GROUP participates in the decision-making process regarding the choice of the candidate by the Client. We strive to understand the needs of our client and approach appropriate candidates on the job market. Consequently, we provide our clients with guarantee for our services. The guarantee covers the period of 3 to 9 months from the candidate’s employment date. Client’s guarantee means that should the Candidate represented by HEADHUNTERS GROUP leave the company or should the company decide to terminate job agreement, HEADHUNTERS GROUP undertakes to search for another Candidate for the position at no additional charge for the Client. HEADHUNTERS GROUP experience helps us to improve and carry out our work better. It is sometimes unavoidable for the recommended candidate to leave since the client’s business structure might change as well as his requirements with regard to the candidates and the evaluation of their abilities. Therefore, we offer our clients the guarantee system, building up partner relations and mutual advantages.
Kandydaci z naszych baz są aktywni zawodowo i zajmują kluczowe stanowiska w obszarach:
SPRZEDAŻY
 • E-commerce Manager
 • Sales Manager
 • Industry Sales Manager
 • Sales Engineer
 • Sales Director
 • Regional Sales Manager
 • Key Account Manager
 • Regional Sales Representative
 • Area Sales Manager
  MARKETINGU
 • Digital Marketing Manager
 • Brand Manager
 • National Key Account Manager
 • Trade Marketing Manager
 • Category Manager
 • Marketing Manager
 • Marketing Director
  ANALIZ SPRZEDAŻY/MARKETINGU
 • Dyrektor Działu Analiz
 • Analityk Sprzedaży
 • Kierownik ds. Informacji Strategicznej i Prognoz Rynkowych
 
ADVANTAGES OF CLIENTS GUARANTEE: When using the services of external companies, time necessary to reach the candidates on the job market, business perspective, flexibility and business knowledge are of crucial importance. HEADHUNTERS GROUP has all these assets. Katarzyna Gorzkowska-Pasek Dyrektor Zarządzająca International Masters Publishers Our longstanding co-operation and conducted recruitment processes were successfully completed. HEADHUNTERS GROUP always showed thorough and insight understanding of our specific needs. Of course the greatest success is the employment of reliable and competent employees. Adam Zieliński Dyrektor Zarządzający Skarbnica Narodowa – a Samlerhuset Group Company

 

Rekrutacja pracowników w obszarze sprzedaży i marketingu.

Sales and marketing recruitment.

Nasi Klienci:

Our Clients: