1. Administrator danych osobowych – kto to taki?

Administratorem Twoich danych osobowych  oraz podmiotem, do którego przesyłasz swoje dokumenty aplikacyjne, jest Ewa Barańska – Chodkowska, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „HEADHUNTERS GROUP Ewa Barańska – Chodkowska”, adres prowadzonej działalności gospodarczej: ul. Karola Szajnochy 5 lok. 3, 01-637 Warszawa, e-mail: biuro@hhg.pl, dalej jako: „HHG”.

 

  1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez HHG na potrzeby aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, a zatem przepis art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

  1. Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych, a zatem podmiotami, którym możemy je ujawnić w związku z prowadzonymi przez nas rekrutacjami, są potencjalni pracodawcy a zatem podmioty, które zlecają nam wyszukanie odpowiednich kandydatów na konkretne i dostępne u nich stanowiska pracy. Nie obawiaj się jednak – nic nie będzie odbywało się bez Twojej wiedzy i zgody.

Dodatkowo, odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty: (i) dostawca serwera poczty elektronicznej, za pomocą której przekazujesz nam swoje dokumenty aplikacyjne, i za pomocą której będziemy się z Tobą kontaktować w toku rekrutacji, (ii) dostawca hostingu strony www.hhg.pl, za pomocą której przesyłasz swoje dokumenty aplikacyjne, a także (iii) nasi pracownicy zaangażowani w przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych.

 

  1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Swoje dokumenty aplikacyjne przekazujesz nam w oderwaniu od prowadzonych przez nas aktualnie, konkretnych procesów rekrutacyjnych. Twoje dane osobowe zawarte w tych dokumentach będziemy przechowywać i przetwarzać przez okres 2 lat od dnia ich otrzymania, po upływie tego okresu usuniemy je z naszej bazy danych.

Jeżeli przed upływem tego okresu wycofasz udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wówczas usuniemy Twoje dane niezwłocznie i wcześniej zaprzestaniemy ich przetwarzania.

 

  1. Masz prawo do …

Zgodnie z RODO oraz w przypadkach w RODO wskazanych, masz prawo do: (i) żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, a także (ii) ich sprostowania, (iii) usunięcia lub (iv) ograniczenia przetwarzania lub (v) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także (vi) prawo do przenoszenia danych.

Możesz także wycofać każdą z wyrażonych względem nas zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Wybrane żądanie skieruj na adres: biuro@hhg.pl

 

  1. Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego

Organem nadzorczym do spraw ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Dobrowolność podania danych osobowych

Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne – to Ty decydujesz, czy chcesz zasilić naszą bazę kandydatów i brać udział w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych. W tym celu jednak potrzebujemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

 

  1. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Nasi Klienci:

Our Clients: