ZOSTAW CV
od 2001 roku obsadzamy kluczowe stanowiska w obszarze Marketingu i Sprzedaży w branżach:
B2B, FMCG, Farmacja, Packaging, Bulding & Construction, Reklama i Media, RTV/AGD
From 2001 we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing, in areas such as: B2B, FMCG, Pharmacy, Packaging, Building and Construction, Advertising and Media, Electronic and Household Appliances.
Od
From
2001
roku prowadzimy rekrutacje z obszaru Sales & Marketing
we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing
Monitorujemy kariery ponad
We maintain more than
5000
topowych kandydatów
people in key positions
Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad
We have successfully completed over
1200
Projektów rekrutacyjnych
recruitment projects

Rekomendują nas najlepsi:

We are recommended by the best:

od 2001 roku obsadzamy kluczowe stanowiska w obszarze Marketingu i Sprzedaży w branżach: B2B, FMCG, Farmacja, Packaging, Bulding & Construction, Reklama i Media, RTV/AGD

From 2001 we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing, in areas such as: B2B, FMCG, Pharmacy, Packaging, Building and Construction, Advertising and Media, Electronic and Household Appliances.

Bazy Kandydatów

Posiadamy aktywne, aktualizowane co 3 m-ce bazy kandydatów. Od 2015 roku na bieżąco monitorujemy kariery ponad 5000 osób, zajmujących kluczowe stanowiska w obszarze Sprzedaży i Marketingu. W Klubie Poleceń HHG działa kilka tysięcy ekspertów. Nasze oferty pracy są dystrybuowane m.in. przez ich sieć kontaktów zawodowych.

CANDIDATES’ DATABASES

We maintain active databases of candidates, updated every 3 months. For 4 years we have been closely following the careers of more than 5000 people in key positions in Sales and Marketing. The HHG Recommendation Club includes several thousand experts. Our job offers are also distributed through their professional contact networks.

Key Account Manager

Nr Ref. KAM_1/2022

Dział: Sprzedaży

Raportuje do: Dyrektora Sprzedaży

Podległy zespół: Stanowisko samodzielne

Lokalizacja: podlaskie/mazowieckie

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Nasz klient to polska firma z tradycjami, obecna na rynku od ponad 30 lat. Klient działa w rynku spożywczym, oferuje bogaty wachlarz produktów wysokiej jakości. Aktualnie w związku z potrzebą rozwoju współpracy z klientami z rynku nowoczesnego poszukujemy kandydata na stanowisko Key Account Managera zapraszamy do kontaktu;

Export Manager

Nr Ref. EMgr_1/2022

Dział: Sprzedaży

Raportuje do: Dyrektora Działu Sprzedaży

Podległy zespół: 1-2 osobowy zespół

Lokalizacja: podlaskie, mazowieckie

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Naszym klientem jest polska firma działająca w branży spożywczej. Firma jest obecna ponad 30 lat na rynku posiada nowoczesny zakład produkcyjny a oferowane produkty mają gwarancję najwyższej jakości certyfikowanej systemami HACCAP, GHP I GMP. Aktualnie w związku z rozwojem sprzedaży eksportowej poszukujemy kandydata na stanowisko Export Managera zapraszamy po szczegóły;

Kierownik Regionu Sprzedaży

Nr Ref. KRS_1/2022

Dział: Sprzedaży

Raportuje do: Dyrektora Działu Sprzedaży

Podległy zespół: Zespół kilkuosobowy

Lokalizacja: Polska pólnocno-zachodnia

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Naszym klientem jest firma z rynku B2B z kapitałem międzynarodowym. Firma sprzedaje szeroki wachlarz produktów dla rynku B2B. Sieć sprzedaży działa w oparciu o dystrybutorów, hurtownie, sprzedaż bezpośrednią i sklepy branżowe. W związku z potrzebą naszego klienta poszukujemy kandydata na stanowisko Regionalnego Kierownika Sprzedaży zapraszamy do kontaktu, szczegóły poniżej;

Standardy i Gwarancje

Rekrutujemy wśród aktywnych zawodowo. Badamy referencje kandydatów na 4 poziomach. Opracowujemy poszerzone dossier kandydatów. Co kilka dni raportujemy o postępach projektu. Udzielamy gwarancji bezpieczeństwa Klientom i Kandydatom. Monitorujemy sytuację przez 6 m-cy po zatrudnieniu Kandydata. Dbamy o najwyższą jakość Candidates Experience

Standards and Guarantees

We recruit from among active professionals. We analyse candidate’s’ references on 4 levels. We create extended files of every candidate. Every few days we provide an report on the project’s progress. We guarantee the safety of our clients and candidates. We monitor the situation for 6 months after a given candidate is hired. We ensure the highest quality of Candidates’ Experience.

Nie znalazłeś nic dla Siebie?

You haven’t found anything suitable for you? Describe your expectations and

to My znajdziemy coś dla Ciebie

and we will inform you about new recruitments