ZOSTAW CV
od 2001 roku obsadzamy kluczowe stanowiska w obszarze Marketingu i Sprzedaży w branżach:
B2B, FMCG, Farmacja, Packaging, Bulding & Construction, Reklama i Media, RTV/AGD
From 2001 we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing, in areas such as: B2B, FMCG, Pharmacy, Packaging, Building and Construction, Advertising and Media, Electronic and Household Appliances.
Od
From
2001
roku prowadzimy rekrutacje z obszaru Sales & Marketing
we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing
Monitorujemy kariery ponad
We maintain more than
5000
topowych kandydatów
people in key positions
Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad
We have successfully completed over
1200
Projektów rekrutacyjnych
recruitment projects

Rekomendują nas najlepsi:

We are recommended by the best:

od 2001 roku obsadzamy kluczowe stanowiska w obszarze Marketingu i Sprzedaży w branżach: B2B, FMCG, Farmacja, Packaging, Bulding & Construction, Reklama i Media, RTV/AGD

From 2001 we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing, in areas such as: B2B, FMCG, Pharmacy, Packaging, Building and Construction, Advertising and Media, Electronic and Household Appliances.

Bazy Kandydatów

Posiadamy aktywne, aktualizowane co 3 m-ce bazy kandydatów. Od 2015 roku na bieżąco monitorujemy kariery ponad 5000 osób, zajmujących kluczowe stanowiska w obszarze Sprzedaży i Marketingu. W Klubie Poleceń HHG działa kilka tysięcy ekspertów. Nasze oferty pracy są dystrybuowane m.in. przez ich sieć kontaktów zawodowych.

CANDIDATES’ DATABASES

We maintain active databases of candidates, updated every 3 months. For 4 years we have been closely following the careers of more than 5000 people in key positions in Sales and Marketing. The HHG Recommendation Club includes several thousand experts. Our job offers are also distributed through their professional contact networks.

Marketing Manager

Nr Ref. MMgr_11/2022

Dział: Marketingu

Raportuje do: Dyrektora Rozwoju

Podległy zespół: Zespół kilkuosobowy

Lokalizacja: Model hybrydowy, albo zdalny

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Nasz klient to polska firma rodzinna z ponad 40 letnią tradycją,. Klient działa w rynku sanitarnym, dostarcza niezawodowe i innowacyjne produkty tworzone w oparciu o głęboką wiedzę inżynierską. Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko Marketing Managera. szczegóły poniżej, zapraszamy do kontaktu;

Junior Customer Marketing Manager

Nr Ref. JCMMgr_10/22

Dział: Customer Marketing

Raportuje do: Customer Marketing Managera

Podległy zespół: Stanowisko samodzielne

Lokalizacja: Kraków plus model pracy zdalnej

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Nasz klient jest międzynarodową firmą z rynku FMCG. W Polsce firma działa w segmencie spożywczym, posiada bogate portfolio produktów, będących wiodącymi markami na rynku. Aktualnie do działu Customer Marketingu poszukujemy kandydata do roli Junior Customer Marketing Mgr zapraszamy po szczegóły ;

National Field Force Manager

Nr Ref. NFFMgr_10/22

Dział: Sprzedaży

Raportuje do: Dyrektora Działu Sprzedaży

Podległy zespół: Bezpośrednio 7 managerów, pośrednio ok 70 pracowników

Lokalizacja: Polska

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Nasz klient należy do światowej czołówki firm w rynku FMCG. Firma jest innowacyjną organizacją dostarczającą marki, które są liderami w swoich kategoriach. Organizacja działa na całym świecie, posiada bardzo dobrą pozycję biznesową i jest nastawiona na permanentny rozwój. Aktualnie do struktury Działu Handlowego poszukujemy kandydata z doświadczeniem do roli National Field Force Managera zapraszamy do kontaktu;

Standardy i Gwarancje

Rekrutujemy wśród aktywnych zawodowo. Badamy referencje kandydatów na 4 poziomach. Opracowujemy poszerzone dossier kandydatów. Co kilka dni raportujemy o postępach projektu. Udzielamy gwarancji bezpieczeństwa Klientom i Kandydatom. Monitorujemy sytuację przez 6 m-cy po zatrudnieniu Kandydata. Dbamy o najwyższą jakość Candidates Experience

Standards and Guarantees

We recruit from among active professionals. We analyse candidate’s’ references on 4 levels. We create extended files of every candidate. Every few days we provide an report on the project’s progress. We guarantee the safety of our clients and candidates. We monitor the situation for 6 months after a given candidate is hired. We ensure the highest quality of Candidates’ Experience.

Nie znalazłeś nic dla Siebie?

You haven’t found anything suitable for you? Describe your expectations and

to My znajdziemy coś dla Ciebie

and we will inform you about new recruitments