ZOSTAW CV
od 2001 roku obsadzamy kluczowe stanowiska w obszarze Marketingu i Sprzedaży w branżach:
B2B, FMCG, Farmacja, Packaging, Bulding & Construction, Reklama i Media, RTV/AGD
From 2001 we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing, in areas such as: B2B, FMCG, Pharmacy, Packaging, Building and Construction, Advertising and Media, Electronic and Household Appliances.
Od
From
2001
roku prowadzimy rekrutacje z obszaru Sales & Marketing
we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing
Monitorujemy kariery ponad
We maintain more than
5000
topowych kandydatów
people in key positions
Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad
We have successfully completed over
750
Projektów rekrutacyjnych
recruitment projects

Rekomendują nas najlepsi:

We are recommended by the best:

od 2001 roku obsadzamy kluczowe stanowiska w obszarze Marketingu i Sprzedaży w branżach: B2B, FMCG, Farmacja, Packaging, Bulding & Construction, Reklama i Media, RTV/AGD

From 2001 we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing, in areas such as: B2B, FMCG, Pharmacy, Packaging, Building and Construction, Advertising and Media, Electronic and Household Appliances.

Bazy Kandydatów

Posiadamy aktywne, aktualizowane co 3 m-ce bazy kandydatów. Od 2015 roku na bieżąco monitorujemy kariery ponad 5000 osób, zajmujących kluczowe stanowiska w obszarze Sprzedaży i Marketingu. W Klubie Poleceń HHG działa kilka tysięcy ekspertów. Nasze oferty pracy są dystrybuowane m.in. przez ich sieć kontaktów zawodowych.

CANDIDATES’ DATABASES

We maintain active databases of candidates, updated every 3 months. For 4 years we have been closely following the careers of more than 5000 people in key positions in Sales and Marketing. The HHG Recommendation Club includes several thousand experts. Our job offers are also distributed through their professional contact networks.

International Key Account Manager ds. Exportu

Nr Ref. IKAM_5/2021

Dział: Exportu

Raportuje do: Dyrektora Działu Exportu

Podległy zespół: Stanowisko samodzielne

Lokalizacja: cały kraj

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Naszym klientem jest jedna z największych polskich producentów w branży spożywczej. Firma posiada kilka zakładów produkcyjnych i oferuje produkty brandowe i szerokie możliwości w zakresie produkcji marek własnych. Klient posiada zasięg międzynarodowy, współpracuje z firmami zagranicznymi z rynków a przede wszystkim europejskich. W związku z rozbudową działu exportu poszukujemy kandydata na stanowisko International Key Account Managera ;

Dyrektor Sieci Sklepów Własnych

Nr Ref. DSSW_4/2021

Dział: Sprzedaży

Raportuje do: Dyrektora Operacyjnego

Podległy zespół: bezpośrednio 7 Regionalnych Kierowników Sprzedaży, pośrednio ok 400 pracowników

Lokalizacja: Polska Centralna (woj. mazowieckie, łodzkie, kujawsko-pomorskie)

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Naszym klientem jest polska firma rodzinna operująca w branży spożywczej od ponad 30 lat. Klient posiada nowoczesny zakład produkcyjny, własną sieć sklepów branżowych rozproszonych w regionie Polski Centralnej i ponad 100 produktów w ofercie. Szukamy Dyrektora Sieci Sklepów Własnych zapraszamy do kontaktu, szczegóły zakładka sprzedaż;

Przedstawiciel ds. Sprzedaży Obiektowej

Nr Ref. PdsSO_4/2021

Dział: Sprzedaży

Raportuje do: Kierownika Regionu Sprzedaży

Podległy zespół: Stanowisko samodzielne

Lokalizacja: Wrocław i Kraków

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Nasz klient jest międzynarodową firmą działająca na rynku chemii budowlanej. Firma posiada szerokie portfolio produktów do robót budowlanych i wykończenia wnętrz. Nasz klient posiada wielokanałowy dział sprzedaży, aktualnie poszukujemy kandydata do Wrocławia na stanowisko Przedstawiciela ds. Sprzedaży Obiektowej w dwóch lokalizacjach Wrocław i Kraków zapraszamy do kontaktu;

Standardy i Gwarancje

Rekrutujemy wśród aktywnych zawodowo. Badamy referencje kandydatów na 4 poziomach. Opracowujemy poszerzone dossier kandydatów. Co kilka dni raportujemy o postępach projektu. Udzielamy gwarancji bezpieczeństwa Klientom i Kandydatom. Monitorujemy sytuację przez 6 m-cy po zatrudnieniu Kandydata. Dbamy o najwyższą jakość Candidates Experience

Standards and Guarantees

We recruit from among active professionals. We analyse candidate’s’ references on 4 levels. We create extended files of every candidate. Every few days we provide an report on the project’s progress. We guarantee the safety of our clients and candidates. We monitor the situation for 6 months after a given candidate is hired. We ensure the highest quality of Candidates’ Experience.

Nie znalazłeś nic dla Siebie?

You haven’t found anything suitable for you? Describe your expectations and

to My znajdziemy coś dla Ciebie

and we will inform you about new recruitments