ZOSTAW CV
od 2001 roku obsadzamy kluczowe stanowiska w obszarze Marketingu i Sprzedaży w branżach:
B2B, FMCG, Farmacja, Packaging, Bulding & Construction, Reklama i Media, RTV/AGD
From 2001 we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing, in areas such as: B2B, FMCG, Pharmacy, Packaging, Building and Construction, Advertising and Media, Electronic and Household Appliances.
Od
From
2001
roku prowadzimy rekrutacje z obszaru Sales & Marketing
we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing
Monitorujemy kariery ponad
We maintain more than
5000
topowych kandydatów
people in key positions
Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad
We have successfully completed over
1200
Projektów rekrutacyjnych
recruitment projects

Rekomendują nas najlepsi:

We are recommended by the best:

od 2001 roku obsadzamy kluczowe stanowiska w obszarze Marketingu i Sprzedaży w branżach: B2B, FMCG, Farmacja, Packaging, Bulding & Construction, Reklama i Media, RTV/AGD

From 2001 we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing, in areas such as: B2B, FMCG, Pharmacy, Packaging, Building and Construction, Advertising and Media, Electronic and Household Appliances.

Bazy Kandydatów

Posiadamy aktywne, aktualizowane co 3 m-ce bazy kandydatów. Od 2015 roku na bieżąco monitorujemy kariery ponad 5000 osób, zajmujących kluczowe stanowiska w obszarze Sprzedaży i Marketingu. W Klubie Poleceń HHG działa kilka tysięcy ekspertów. Nasze oferty pracy są dystrybuowane m.in. przez ich sieć kontaktów zawodowych.

CANDIDATES’ DATABASES

We maintain active databases of candidates, updated every 3 months. For 4 years we have been closely following the careers of more than 5000 people in key positions in Sales and Marketing. The HHG Recommendation Club includes several thousand experts. Our job offers are also distributed through their professional contact networks.

Dyrektor Zakupów

Nr Ref. DZ_9/2023

Dział: Zakupów krajowych

Raportuje do: Dyrektora Zarzadzajacego

Podległy zespół: Stanowisko samodzielne

Lokalizacja: Warszawa i województwo mazowieckie

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Nasz klient to polska firma handlowa działająca na rynku krajowym i zagranicznym od ponad 20 lat. Firma jest dostawcą produktów FMCG na rynku tradycyjnym i na rynku sieci handlowych. Aktualnie w związku z potrzebą szukamy kandydata na stanowisko Dyrektora Zakupów, zapraszamy po szczegóły oferty i do kontaktu z nami.

Eksport Manager

Nr Ref. EM_9/2023

Dział: Sprzedaży

Raportuje do: Dyrektora Sprzedaży

Podległy zespół: Stanowisko samodzielne

Lokalizacja: Warszawa i województwo mazowieckie

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Nasz klient jest firmą z rynku FMCG z części spożywczej. Firma zajmuje się sprzedażą szerokiej gamy produktów na rynku krajowym i zagranicznym. Klientami firmy są firmy dystrybucyjne i sieci handlowe. Aktualnie w związku z rozwojem rynków eksportowych w krajach Europy Zachodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu poszukujemy kandydata na stanowisko Mangera ds. Eksportu, zapraszamy po szczegóły oferty poniżej;

Dyrektor Handlowy

Nr Ref. DH_9/20023

Dział: Sprzedaży

Raportuje do: Prezesa Zarządu

Podległy zespół: Zespól 10 osobowy

Lokalizacja: Warszawa i województwo mazowieckie

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Nasz klient to firma z rynku FMCG. Działalność naszego klienta opiera się na sprzedaży importowej i eksportowej na kilku kontynentach m.im. Europa, Azja, Ameryka. Aktualnie szukamy do centrali klienta w Polsce kandydata do roli Dyrektora Handlowego, którego zadanie będzie zarządzanie całością operacji handlowych firmy. Szczegóły w opisie oferty pracy poniżej, zapraszamy do kontaktu;

Standardy i Gwarancje

Rekrutujemy wśród aktywnych zawodowo. Badamy referencje kandydatów na 4 poziomach. Opracowujemy poszerzone dossier kandydatów. Co kilka dni raportujemy o postępach projektu. Udzielamy gwarancji bezpieczeństwa Klientom i Kandydatom. Monitorujemy sytuację przez 6 m-cy po zatrudnieniu Kandydata. Dbamy o najwyższą jakość Candidates Experience

Standards and Guarantees

We recruit from among active professionals. We analyse candidate’s’ references on 4 levels. We create extended files of every candidate. Every few days we provide an report on the project’s progress. We guarantee the safety of our clients and candidates. We monitor the situation for 6 months after a given candidate is hired. We ensure the highest quality of Candidates’ Experience.

Nie znalazłeś nic dla Siebie?

You haven’t found anything suitable for you? Describe your expectations and

to My znajdziemy coś dla Ciebie

and we will inform you about new recruitments