ZOSTAW CV
od 2001 roku obsadzamy kluczowe stanowiska w obszarze Marketingu i Sprzedaży w branżach:
B2B, FMCG, Farmacja, Packaging, Bulding & Construction, Reklama i Media, RTV/AGD
From 2001 we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing, in areas such as: B2B, FMCG, Pharmacy, Packaging, Building and Construction, Advertising and Media, Electronic and Household Appliances.
Od
From
2001
roku prowadzimy rekrutacje z obszaru Sales & Marketing
we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing
Monitorujemy kariery ponad
We maintain more than
5000
topowych kandydatów
people in key positions
Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad
We have successfully completed over
750
Projektów rekrutacyjnych
recruitment projects

Rekomendują nas najlepsi:

We are recommended by the best:

od 2001 roku obsadzamy kluczowe stanowiska w obszarze Marketingu i Sprzedaży w branżach: B2B, FMCG, Farmacja, Packaging, Bulding & Construction, Reklama i Media, RTV/AGD

From 2001 we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing, in areas such as: B2B, FMCG, Pharmacy, Packaging, Building and Construction, Advertising and Media, Electronic and Household Appliances.

Bazy Kandydatów

Posiadamy aktywne, aktualizowane co 3 m-ce bazy kandydatów. Od 2015 roku na bieżąco monitorujemy kariery ponad 5000 osób, zajmujących kluczowe stanowiska w obszarze Sprzedaży i Marketingu. W Klubie Poleceń HHG działa kilka tysięcy ekspertów. Nasze oferty pracy są dystrybuowane m.in. przez ich sieć kontaktów zawodowych.

CANDIDATES’ DATABASES

We maintain active databases of candidates, updated every 3 months. For 4 years we have been closely following the careers of more than 5000 people in key positions in Sales and Marketing. The HHG Recommendation Club includes several thousand experts. Our job offers are also distributed through their professional contact networks.

Kierownik Regionalny Sprzedaży

Nr Ref. KRS_1/2021

Dział: Sprzedaży

Raportuje do: Dyrektora Działu Sprzedaży

Podległy zespół: Stanowisko samodzielne

Lokalizacja: Południe Polski ( Katowice, Kraków )

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Naszym klientem jest międzynarodowa firma zajmująca się produkcją opakowań kartonowych. Klient dostarcza rozwiązania dla różnych sektorów rynku od branży spożywczej po rynek przemysłowy. Cały koncept opakowania powstaje po stronie klienta, od projektu po oprawę graficzną, testy i finalną akceptację, aby ten proces był efektywny nasz klient nieustanie podnosi jakość linii technologicznych i know how w zakresie tworzenia rozwiązań. W związku z rozbudową struktury działu sprzedaży aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko Kierownika Regionalnego Sprzedaży na teren Polski Południowej, szczegóły w ofertach sprzedaż zapraszamy;

Shopper Marketing Manager

Nr Ref. SMMgr_12/2020

Dział: Shopper Marketingu i Channel Development

Raportuje do: Dyrektora Działu

Podległy zespół: Stanowisko samodzielne

Lokalizacja: Warszawa

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Naszym klientem jest firma globalna działająca na pond 45 rynkach świata i posiadająca w swoim portfolio znane marki z rynku FMCG. Firma posiada produkty, które cieszą się ogromną popularnością wśród polskich konsumentów i towarzyszą nam każdego dnia. Aktualnie w związku z potrzebą po stronie działu trade marketingu, poszukujemy kandydata na stanowisko Shopper Marketing Managera szczegóły w zakładce marketing;

Key Account Manager

Nr Ref. KAMgr_12/2020

Dział: Sprzedaży

Raportuje do: Kierownika Działu Sprzedaży

Podległy zespół: Stanowisko samodzielne

Lokalizacja: Preferencyjnie Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Gdańsk

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Naszym klientem jest światowy lider w branży HVAC, firma dostarcza rozwiązania w zakresie klimatyzacji i chłodnictwa. Klient posiada innowacyjne produkty i rozwiązania, które można spotkać w obiektach publicznych, w biurach, w zakładach przemysłowych, centrach logistycznych i sektorze retail. W związku z potrzebą po stronie działu sprzedaży poszukujemy kandydata na stanowisko Key Account Managera, szczegóły w ofertach pracy sprzedaż;

Standardy i Gwarancje

Rekrutujemy wśród aktywnych zawodowo. Badamy referencje kandydatów na 4 poziomach. Opracowujemy poszerzone dossier kandydatów. Co kilka dni raportujemy o postępach projektu. Udzielamy gwarancji bezpieczeństwa Klientom i Kandydatom. Monitorujemy sytuację przez 6 m-cy po zatrudnieniu Kandydata. Dbamy o najwyższą jakość Candidates Experience

Standards and Guarantees

We recruit from among active professionals. We analyse candidate’s’ references on 4 levels. We create extended files of every candidate. Every few days we provide an report on the project’s progress. We guarantee the safety of our clients and candidates. We monitor the situation for 6 months after a given candidate is hired. We ensure the highest quality of Candidates’ Experience.

Nie znalazłeś nic dla Siebie?

You haven’t found anything suitable for you? Describe your expectations and

to My znajdziemy coś dla Ciebie

and we will inform you about new recruitments