ZOSTAW CV
od 2001 roku obsadzamy kluczowe stanowiska w obszarze Marketingu i Sprzedaży w branżach:
B2B, FMCG, Farmacja, Packaging, Bulding & Construction, Reklama i Media, RTV/AGD
From 2001 we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing, in areas such as: B2B, FMCG, Pharmacy, Packaging, Building and Construction, Advertising and Media, Electronic and Household Appliances.
Od
From
2001
roku prowadzimy rekrutacje z obszaru Sales & Marketing
we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing
Monitorujemy kariery ponad
We maintain more than
5000
topowych kandydatów
people in key positions
Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad
We have successfully completed over
750
Projektów rekrutacyjnych
recruitment projects

Rekomendują nas najlepsi:

We are recommended by the best:

od 2001 roku obsadzamy kluczowe stanowiska w obszarze Marketingu i Sprzedaży w branżach: B2B, FMCG, Farmacja, Packaging, Bulding & Construction, Reklama i Media, RTV/AGD

From 2001 we have been selecting candidates for the key positions in Sales and Marketing, in areas such as: B2B, FMCG, Pharmacy, Packaging, Building and Construction, Advertising and Media, Electronic and Household Appliances.

Bazy Kandydatów

Posiadamy aktywne, aktualizowane co 3 m-ce bazy kandydatów. Od 2015 roku na bieżąco monitorujemy kariery ponad 5000 osób, zajmujących kluczowe stanowiska w obszarze Sprzedaży i Marketingu. W Klubie Poleceń HHG działa kilka tysięcy ekspertów. Nasze oferty pracy są dystrybuowane m.in. przez ich sieć kontaktów zawodowych.

CANDIDATES’ DATABASES

We maintain active databases of candidates, updated every 3 months. For 4 years we have been closely following the careers of more than 5000 people in key positions in Sales and Marketing. The HHG Recommendation Club includes several thousand experts. Our job offers are also distributed through their professional contact networks.

Junior Brand Activation Manager

Nr Ref. JBAMgr_11/2020

Dział: Marketingu

Raportuje do: Brand Managera

Podległy zespół: Stanowisko samodzielne

Lokalizacja: Warszawa

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Nasz klient jest firmą międzynarodową o zasięgu globalnym działająca na rynku FMCG. Marki naszego klienta są znane polskim konsumentom od wielu lat, cieszą się dużą popularnością. Firma dostarcza produktów do pielęgnacji ciała i higieny osobistej. W związku z potrzebą po stronie działu marketingu aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko Junior Brand Activation Managera szczegóły w zakładce oferty pracy marketing;

Inżynier Sprzedaży

Nr Ref. IdsS_11/20

Dział: Sprzedaży

Raportuje do: Dyrektora Działu Sprzedaży

Podległy zespół: Stanowisko samodzielne

Lokalizacja: Polska Południowo-Zachodnia

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Nasz klient jest międzynarodową firmą zajmującą się dystrybucją szerokiej gamy produktów z zakresu automatyki przemysłowej. Firma dostarcza komponenty do produkcji dla klientów OEM, oprogramowanie, sterowniki, czujniki i całe spektrum elektroniki stosowanej w przemyśle. W Polsce klient zatrudnia blisko 100 osób i centrala ulokowana jest w Warszawie. Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko Inżyniera Sprzedaży szczegóły w zakładce sprzedaż;

Dyrektor Marketingu

Nr Ref. DM_11/2020

Dział: Marketingu

Raportuje do: Dyrektora Generalnego

Podległy zespół: Zespół do 10 osób

Lokalizacja: Poznań, Wielkopolska

Kraj: Polska

Oferta pracy:

Nasz klient jest polską firmą obecną na rynku od 10 lat. Firma dostarcza nowe rozwiązania w zakresie nowych technologii i zarządzania procesami. Tworzy aplikacje dedykowane dla klienta indywidualnego, dzięki którym codzienne funkcjonowanie i zarządzanie tym co wokół nas staje się prostsze i przyjemniejsze. W związku z rozwojem działu marketingu szukamy kandydata na stanowisko Dyrektora Marketingu zapraszamy do poznania szczegółów w zakładce oferty pracy marketing;

Standardy i Gwarancje

Rekrutujemy wśród aktywnych zawodowo. Badamy referencje kandydatów na 4 poziomach. Opracowujemy poszerzone dossier kandydatów. Co kilka dni raportujemy o postępach projektu. Udzielamy gwarancji bezpieczeństwa Klientom i Kandydatom. Monitorujemy sytuację przez 6 m-cy po zatrudnieniu Kandydata. Dbamy o najwyższą jakość Candidates Experience

Standards and Guarantees

We recruit from among active professionals. We analyse candidate’s’ references on 4 levels. We create extended files of every candidate. Every few days we provide an report on the project’s progress. We guarantee the safety of our clients and candidates. We monitor the situation for 6 months after a given candidate is hired. We ensure the highest quality of Candidates’ Experience.

Nie znalazłeś nic dla Siebie?

You haven’t found anything suitable for you? Describe your expectations and

to My znajdziemy coś dla Ciebie

and we will inform you about new recruitments