Key Account Manager ds. Klientów Inwestycyjnych

Nr Ref. KAMI_11/2018

Informacje podstawowe dotyczące firmy:

Nasz Klient jest firmą z polskimi korzeniami należącą dziś do europejskiego gracza na rynku materiałów wyposażenia biur, hoteli, restauracji i miejsc publicznych. Rozpoznawalność marki naszego Klienta jest efektem wieloletniej systematycznej pracy i ciągłego rozwoju firmy. Od ponad 25 lat firma tworzy produkty odpowiadające najwyższym standardom pod względem ergonomii, jakości i wzornictwa. Firma i cały zespół, ma świadomość ogromnego wpływu jaki meble i siedziska mają na zdrowie, dobre samopoczucie i komfort pracy korzystających z nich osób. Dziś w związku z rozwojem nowego kanału sprzedaży po stronie  klienta  firma poszukuje kandydata na stanowisko:
Nazwa stanowiska:Key Account Manager ds. Klientów Inwestycyjnych
Dział:Sprzedaży
Raportuje do:Dyrektora Sprzedaży
Podległy zespół:Stanowisko samodzielne
Lokalizacja:Warszawa i Kraków
Kraj:Polska

Cel stanowiska:

Nawiązywanie relacji handlowych i budowanie sieci kontaktów z klientami z rynku inwestycyjnego

Główny zakres odpowiedzialności:

 • Pozyskiwanie nowych klientów w rynku inwestycyjnym poprzez kontakty z biurami projektowymi, firmami wykonawczymi, studiami aranżacji wnętrz i generalnymi wykonawcami
 • Utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych z a klientami poprzez regularne spotkania i organizację konferencji branżowych szczególnie w sektorach: budynkowym, hotelowym, retailowym i publicznym
 • Zapewnienie ciągłego wsparcia technicznego dla architektów i wykonawców na etapie opracowywania projektów, aktywnie promując rozwiązania firmy
 • Wprowadzanie na rynek nowych produktów z portfolio firmy
 • Współpraca z innymi kanałami sprzedaży w firmie w celu optymalnego wykorzystania wszystkich źródeł informacji i przygotowania ofert handlowych w ramach prowadzonych przetargów, czy rekomendacji na etapie planowania inwestycji
 • Doradztwo dla klientów zewnętrznych, pomoc w doborze rozwiązań, prowadzenie klienta przez cały proces inwestycyjny
 • Budowanie bazy klientów i wiedzy w systemie CRM
 • Przygotowanie raportów monitorujących rynek i aktualizujących status projektowy
 • Identyfikacja nowych możliwości w rynku

Oczekiwane wyniki i główne wskaźniki efektywności

  Sieć klientów w kanale inwestycyjnym i sprzedaż zgodnie z planowanym budżetem

Informacje uzupełniające

Doświadczenie zawodoweNiezbędne:Pożądane:
Doświadczenie w sprzedaży inwestycyjnej min 2-3 lata na samodzielnym stanowisku obsługującym inwestycje, najchętniej w firmie oferującej materiały do dekoracji wnętrz, zabudowy czy wykończeniaZnajomość procesu inwestycyjnego i znajomość decydentów w procesie podejmowania decyzji


WykształcenieNiezbędne:Pożądane:
Wykształcenie wyższe


Inne umiejętnościNiezbędne:Pożądane:
Doświadczenie w rekomendacji rozwiązań, przygotowaniu specyfikacji technicznych i produktowych; Wiedza techniczna w zakresie produktów wykorzystywanych do dekoracji i wykończenia wnętrzZnajomość procesu inwestycyjnego i znajomość decydentów w procesie podejmowania decyzji; Doświadczenie w rekomendacji rozwiązań, przygotowaniu specyfikacji technicznych i produktowych


Kompetencje

Wybitny (5)Doskonały (4)Dobry (3)Uczący się (2)Brak (1)
umiejętności sprzedażowe
budowanie relacji z klientem
zdolności komunikacji interpersonalnej
praca w oparciu o cele
samodyscyplina
organizacja czasu pracy


Warunki zatrudnienia

umowa o pracę tak, pierwsza na czas określony
premia wynikowa tak, oparta na realizacji celów budżetowych
narzędzia pracy tak, samochód, telefon, komputer
świadczenia dodatkowe tak, opieka medyczna
możliwości rozwojutak, w firmie w Polsce i poza krajem w strukturach firmy

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym z zaznaczeniem numeru referencyjnego, na adres:

HEADHUNTERS GROUP
sales & marketing recruitment
ul. Karola Szajnochy 5/3
01-637 Warszawa
e-mail: biuro@hhg.pl
www.hhg.pl

Zanim zgłosisz swój udział w rekrutacji, pamiętaj!

W dokumentach aplikacyjnych, które zechcesz nam przekazać w odpowiedzi na to ogłoszenie, znajdują się Twoje dane osobowe. Abyśmy mogli z tych informacji skorzystać i rozważyć Twoją kandydaturę na tę ofertę zatrudnienia potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. 

Zgodę należy zamieścić w każdym przesyłanym do nas dokumencie aplikacyjnym (tj. zarówno w CV, jak i w Liście motywacyjnym oraz w każdym innym dokumencie, który zechcesz nam przekazać w odpowiedzi na to ogłoszenie o pracę). Treść zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Ewę Barańską – Chodkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „HEADHUNTERS GROUP Ewa Barańska – Chodkowska” z siedzibą w Warszawie („HHG”) dla potrzeb związanych z prowadzonym przez HHG procesem rekrutacyjnym.”  

Możesz także zgodzić się na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez HHG. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dokumenty aplikacyjne na przyszłość i korzystali z nich na potrzeby innych rekrutacji, wyraź także poniższą zgodę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Ewę Barańską – Chodkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „HEADHUNTERS GROUP Ewa Barańska – Chodkowska” z siedzibą w Warszawie dla potrzeb związanych z prowadzonymi w przyszłości przez HHG procesami rekrutacyjnymi.”

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych także możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego HHG dokonała przed jej wycofaniem.

Zanim wyślesz CV przeczytaj ważne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych! Udostępniając swoje dane osobowe zawsze podejmuj decyzje świadomie.

 

 1. Administrator danych osobowych – kto to taki?

Administratorem Twoich danych osobowych  oraz podmiotem, do którego przesyłasz swoje dokumenty aplikacyjne, jest Ewa Barańska – Chodkowska, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „HEADHUNTERS GROUP Ewa Barańska – Chodkowska”, adres prowadzonej działalności gospodarczej: ul. Karola Szajnochy 5 lok. 3, 01-637 Warszawa, e-mail: biuro@hhg.pl, dalej jako: „HHG”.

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez HHG w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę w przesłanych do HHG dokumentach aplikacyjnych, wówczas Twoje dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez HHG.

W obu przypadkach, tj. zarówno gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozważenia Twojej kandydatury na to konkretne stanowisko pracy, jak również kiedy przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, a zatem przepis art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

 Odbiorcami Twoich danych osobowych, a zatem podmiotami, którym możemy je ujawnić w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją na stanowisko, na które aplikujesz, są potencjalni pracodawcy, co do których uznamy, że spełniasz oczekiwania określone przez te podmioty na stanowisko, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o pracę. Nie martw się – nic nie będzie się odbywać bez Twojej wiedzy i zgody!

Dodatkowo, odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty: (i) dostawca serwera poczty elektronicznej, za pomocą której przekazujesz nam swoje dokumenty aplikacyjne, i za pomocą której będziemy się z Tobą kontaktować w toku rekrutacji, (ii) dostawca hostingu strony www.hhg.pl, za pomocą której przesyłasz swoje dokumenty aplikacyjne, a także (iii) nasi pracownicy zaangażowani w przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz. Po zakończeniu procesu rekrutacji usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy kandydatów, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na ich przetwarzanie – w takiej sytuacji usuniemy Twoje dane osobowe przed zakończeniem procesu rekrutacji i wcześniej zaprzestaniemy ich przetwarzania.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, wówczas będziemy je przetwarzać przez okres 2 lat od dnia otrzymania Twojej zgody. Jeżeli zgodę tę wycofasz przed upływem tego okresu, wówczas usuniemy Twoje dane osobowe i wcześniej zaprzestaniemy ich przetwarzania.

 1. Masz prawo do …

Zgodnie z RODO oraz w przypadkach w RODO wskazanych, masz prawo do: (i) żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, a także (ii) ich sprostowania, (iii) usunięcia lub (iv) ograniczenia przetwarzania lub (v) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także (vi) prawo do przenoszenia danych.

Możesz także wycofać każdą z wyrażonych względem nas zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Wybrane żądanie skieruj na adres: biuro@hhg.pl

 1. Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego

Organem nadzorczym do spraw ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne – to Ty decydujesz, czy chcesz wziąć udział w prowadzonej przez nas rekrutacji. W celu jej przeprowadzenia potrzebujemy jednak przetwarzać Twoje dane osobowe.

 1. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Nasi Klienci:

Our Clients: