Kierownik Sprzedaży Usług Serwisowych

Nr Ref. KSS_12/2018

Informacje podstawowe dotyczące firmy:

Nasz klient jest globalnym liderem w segmencie rozwiązań technicznych dedykowanych dla przemysłu, sieci sklepów wielkopowierzchniowych, budynków biurowych i innych obiektów w których liczy się komfort użytkowania i jakość powietrza. Firma od 25 lat buduje swoją obecność na polskim rynku, dostarcza kompleksowe rozwiązania i wysokiej jakości serwis. W organizacji panuje wysoka kultura pracy, pracownicy mają warunki do rozwoju i wykorzystywania swojego potencjału. Firma inwestuje w rozwój ludzi poprzez liczne szkolenia i wsparcie finansowe w uzupełnianiu edukacji. Aktualnie poszukujemy kandydata do funkcji:
Nazwa stanowiska:Kierownika Sprzedaży Usług Serwisowych
Dział:Serwisu
Raportuje do:Dyrektora Działu Serwisu
Podległy zespół:do 10 osób
Lokalizacja:Warszawa
Kraj:Polska

Cel stanowiska:

Zdobywanie rok do roku udziałów w  docelowym segmencie rynku poprzez rozszerzanie współpracy z aktualnymi klientami i nawiązanie współpracy z nowymi klientami

Główny zakres odpowiedzialności:

 • Rozwój usług świadczonych przez firmę na rynku polskim poprzez wdrażanie i rozwój nowych produktów serwisowych
 • Przeprowadzanie działań marketingowych wspierających sprzedaż we współpracy z zespołem sprzedaży rozwiązań, Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu i wsparciu regionu EMEA
 • Zarządzanie relacjami z obecnymi klientami, budowanie lojalności, wsparcia i utrzymywanie wysokiego poziomu satysfakcji klientów
 • Zarządzanie pracą podległego zespołu, delegowanie zadań, wsparcie w ich realizacji i rozwój potencjału poszczególnych pracowników
 • Monitorowanie wyników członków zespołu wobec założonych celów w obszarze sprzedaży, marży, kwotacji, liczby wizyt u klientów
 • Udział w tworzeniu kierunków planu działania, opracowaniu strategii rozwoju, zwiększenia sprzedaży, zwiększenia penetracji rynku i rentowności usług
 • Monitoring konkurencji poprzez dostarczenie danych rynkowych i aktywny współudział w ustaleniu kierunków działania zgodnie z ogólną strategią firmy
 • Przygotowanie budżetu rocznego i ustanie celów sprzedaży w cyklu miesięcznym i kwartalnym z uwzględnieniem marży
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia technicznego klientom przez zespół Inżynierów Sprzedaży
 • Negocjacje z klientami w zakresie cen, marży, warunków umowy, terminów dostaw zgodnie z polityką korporacji
 • Monitorowanie na bieżąco wartości złożonych ofert i poziomu akceptacji ofert przez klientów
 • Nadzorowanie procesu gwarancji i reklamacji składanych u dostawców grupowych i zewnętrznych
 • Koordynacja projektów działań naprawczych w celu ciągłego zmniejszania kosztów gwarancji, dbałość o terminowe zamykanie reklamacji

Oczekiwane wyniki i główne wskaźniki efektywności

  Marża od sprzedaży usług nowym klientom, wskaźnik utrzymania klientów

Informacje uzupełniające

Doświadczenie zawodoweNiezbędne:Pożądane:
Przynajmniej 5 lat doświadczenia w sprzedaży, preferowane na stanowisku kierowniczym w środowisku technicznym międzynarodowymDoświadczenie w sprzedaży usług serwisowych


WykształcenieNiezbędne:Pożądane:
Studia wyższe lub licencjat w zakresie sprzedaży, marketingu, inżynierii lub podobne  


Inne umiejętnościNiezbędne:Pożądane:
Doświadczenie w obszarze HVAC, BMSDoświadczenie w budowaniu nowego biznesu, wprowadzaniu nowego produktu na rynek


Kompetencje

Wybitny (5)Doskonały (4)Dobry (3)Uczący się (2)Brak (1)
zdolności przywódcze
kompetencje managerskie, zarządzanie zespołem
zorientowanie na klienta
umiejętności komunikacyjne
zdolności negocjacyjne
przedsiębiorczość, przejmowanie inicjatywy
decyzyjność
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie


Warunki zatrudnienia

umowa o pracę tak, pierwsza na czas określony
pakiet świadczeń socjalnych tak, opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie
narzędzia pracy tak, samochód, telefon, komputer
system premiowytak, premia roczna do 15% podstawy rocznej

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym z zaznaczeniem numeru referencyjnego, na adres:

HEADHUNTERS GROUP
sales & marketing recruitment
ul. Karola Szajnochy 5/3
01-637 Warszawa
e-mail: biuro@hhg.pl
www.hhg.pl

Zanim zgłosisz swój udział w rekrutacji, pamiętaj!

W dokumentach aplikacyjnych, które zechcesz nam przekazać w odpowiedzi na to ogłoszenie, znajdują się Twoje dane osobowe. Abyśmy mogli z tych informacji skorzystać i rozważyć Twoją kandydaturę na tę ofertę zatrudnienia potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. 

Zgodę należy zamieścić w każdym przesyłanym do nas dokumencie aplikacyjnym (tj. zarówno w CV, jak i w Liście motywacyjnym oraz w każdym innym dokumencie, który zechcesz nam przekazać w odpowiedzi na to ogłoszenie o pracę). Treść zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Ewę Barańską – Chodkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „HEADHUNTERS GROUP Ewa Barańska – Chodkowska” z siedzibą w Warszawie („HHG”) dla potrzeb związanych z prowadzonym przez HHG procesem rekrutacyjnym.”  

Możesz także zgodzić się na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez HHG. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dokumenty aplikacyjne na przyszłość i korzystali z nich na potrzeby innych rekrutacji, wyraź także poniższą zgodę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Ewę Barańską – Chodkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „HEADHUNTERS GROUP Ewa Barańska – Chodkowska” z siedzibą w Warszawie dla potrzeb związanych z prowadzonymi w przyszłości przez HHG procesami rekrutacyjnymi.”

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych także możesz wycofać w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego HHG dokonała przed jej wycofaniem.

Zanim wyślesz CV przeczytaj ważne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych! Udostępniając swoje dane osobowe zawsze podejmuj decyzje świadomie.

 

 1. Administrator danych osobowych – kto to taki?

Administratorem Twoich danych osobowych  oraz podmiotem, do którego przesyłasz swoje dokumenty aplikacyjne, jest Ewa Barańska – Chodkowska, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „HEADHUNTERS GROUP Ewa Barańska – Chodkowska”, adres prowadzonej działalności gospodarczej: ul. Karola Szajnochy 5 lok. 3, 01-637 Warszawa, e-mail: biuro@hhg.pl, dalej jako: „HHG”.

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez HHG w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę w przesłanych do HHG dokumentach aplikacyjnych, wówczas Twoje dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez HHG.

W obu przypadkach, tj. zarówno gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozważenia Twojej kandydatury na to konkretne stanowisko pracy, jak również kiedy przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, a zatem przepis art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

 Odbiorcami Twoich danych osobowych, a zatem podmiotami, którym możemy je ujawnić w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją na stanowisko, na które aplikujesz, są potencjalni pracodawcy, co do których uznamy, że spełniasz oczekiwania określone przez te podmioty na stanowisko, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o pracę. Nie martw się – nic nie będzie się odbywać bez Twojej wiedzy i zgody!

Dodatkowo, odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty: (i) dostawca serwera poczty elektronicznej, za pomocą której przekazujesz nam swoje dokumenty aplikacyjne, i za pomocą której będziemy się z Tobą kontaktować w toku rekrutacji, (ii) dostawca hostingu strony www.hhg.pl, za pomocą której przesyłasz swoje dokumenty aplikacyjne, a także (iii) nasi pracownicy zaangażowani w przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz. Po zakończeniu procesu rekrutacji usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy kandydatów, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na ich przetwarzanie – w takiej sytuacji usuniemy Twoje dane osobowe przed zakończeniem procesu rekrutacji i wcześniej zaprzestaniemy ich przetwarzania.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, wówczas będziemy je przetwarzać przez okres 2 lat od dnia otrzymania Twojej zgody. Jeżeli zgodę tę wycofasz przed upływem tego okresu, wówczas usuniemy Twoje dane osobowe i wcześniej zaprzestaniemy ich przetwarzania.

 1. Masz prawo do …

Zgodnie z RODO oraz w przypadkach w RODO wskazanych, masz prawo do: (i) żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, a także (ii) ich sprostowania, (iii) usunięcia lub (iv) ograniczenia przetwarzania lub (v) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także (vi) prawo do przenoszenia danych.

Możesz także wycofać każdą z wyrażonych względem nas zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Wybrane żądanie skieruj na adres: biuro@hhg.pl

 1. Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego

Organem nadzorczym do spraw ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne – to Ty decydujesz, czy chcesz wziąć udział w prowadzonej przez nas rekrutacji. W celu jej przeprowadzenia potrzebujemy jednak przetwarzać Twoje dane osobowe.

 1. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Nasi Klienci:

Our Clients: