ZOSTAW CV

Współpracuję z konsultantami firmy od wielu lat. Przez ten czas, zlecając projekty rekrutacji, mam pewność, że zajmują się tym w naszym imieniu profesjonaliści w swojej branży.

I have been cooperating with the company consultants for years. I have always been sure that our recruitment projects are executed by the professionals in their field.

Grzegorz Grohmann
Operation Manager
MeadWestvaco Packaging Systems Poland Sp. z o.o.

Firma HEADHUNTERS GROUP wykazała duże zaangażowanie od samego początku projektu od samego początku trwania projektów rekrutacyjnych, profil stanowiska i obszar poszukiwań został szczegółowo skonsultowany. W bardzo krótkim czasie otrzymaliśmy informacje w sprawie możliwości znalezienia kandydata wskazanym stanowisku.

Dominika Grochocka
Konsultant ds. Personalnych
Siemens Sp. z o.o.

HEADHUNTERS GROUP has proven to be committed to the project from the beginning, the position profile and the search range have been consulted in detail. We obtained the information regarding finding a suitable candidate within a short period of time.

Dominika Grochocka
HR Consultant
Siemens Sp. z o.o.

W trakcie projektów firma wykazywała się dużą dbałością nawet o najmniejsze szczegóły – byłam w pełni informowana o postępie prac, otrzymywałam wiele pytań mających na celu znalezienie jak najlepiej dopasowanego kandydata do naszych potrzeb. Dostałam też wiele ciekawych informacji o sytuacji rynkowej.

During the projects, the company paid a great attention to the smallest details – I was fully informed of the process, I received numerous questions aiming to locate the most suitable candidate meeting our requirements. Moreover, I received lots of interesting information on the market situation.

Beata Gadomska
HR Manager
Solvay Pharma, Polska

Z pełnym przekonaniem polecam HEADHUNTERS GROUP jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Maciej Marunowski
Dyrektor Zarządzający
Carrier

I fully recommend HeadHundters Group as a professional, reliable and credible business partner.

Maciej Marunowski
Managing Director
Carrier

Z firmą Headhunters Group mam osobiście przyjemność pracować od blisko już dziesięciu lat najpierw będąc Dyrektorem Sprzedaży w firmie Osram Sp. z o.o. następnie Prezesem Varta Baterie Sp. z o.o. Przez te wszystkie lata z sukcesem udało się nam wspólnie wyrekrutować liczną grupę pracowników Działu Sprzedaży, w szczególności Key Accounts oraz Działu Marketingu.

Lidia Sykulak
Prezes Zarządu
Varta Baterie Sp. z o.o.

I have had the pleasure of cooperating with Headhunters Group for almost 10 years, first as the Sales Director in Osram Sp. z o.o., then as the Chief Executive of Varta Baterie Sp. z o.o. For all these years we have managed to successfully recruit a great number of the Sales, Key Accounts and Marketing Departments staff.

Lidia Sykulak
CEO
Varta Baterie Sp. z o.o.

"Moją współpracę z HEADHUNTERS GROUP oceniam bardzo wysoko. Postrzegam HEADHUNTERS GROUP jako profesjonalną firmę świadczącą usługi rekrutacyjne. Podejście do każdej z naszych potrzeb jest indywidualne, stąd też za każdym następnym razem mogę mieć pewność, że przedstawieni nam Kandydaci bez trudu wpasują się nie tylko w zakres wykonywanych obowiązków, lecz również, co ważne, w kulturę naszej organizacji."

Magdalena Niebrzydowska
Asystentka Zarządu
Koegel Polska Sp. z o.o.

I consider HEADHUNTERS GROUP a professional recruitment company. The company treats each project individually, therefore, each time I am assured that the candidates presented will fit not only the range of responsibilities but also our corporate culture.

Magdalena Niebrzydowska
Board Assistant
Koegel Polska Sp. z o.o.

HEADHUNTERS GROUP wyróżnia się bardzo indywidualnym podejściem do potrzeb klienta, bardzo dobrą znajomością branży marketingu bezpośredniego oraz dużym zaangażowaniem w cały proces rekrutacji. Nadal chętnie będziemy korzystać z usług HEADHUNTERS GROUP i liczymy na dalszą owocną współpracę

Adam Zieliński
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
Skarbnica Narodowa Sp. z o.o.

HEADHUNTERS GROUP stands out with its very individual approach to client’s needs, thorough knowledge of direct marketing and commitment to the recruitment process. We will continue to use the services of HEADHUNTERS GROUP and we are hoping for further fruitful cooperation.

Adam Zieliński
Managing Director, Board Member
Skarbnica Narodowa Sp. z o.o.

Rekomendowani przez Headhunters Group kandydaci zostali zatrudnieni w firmie Nycomed i pracują już od kilku miesięcy. Mamy co do nich duże wymagania Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Trafność charakterystyki sporządzonej przez Headhunters dla obu zatrudnionych osób całkowicie potwierdziła się, jak również przedstawione referencje. Oba projekty rekrutacyjne okazały się bardzo udane.

Małgorzata Jezierska
Asystentka Zarządu
Nycomed Sp. z o.o.

The candidates recommended by Headhunters Group were employed in Nycomed and have been working for several months. We have high expectations of them and we remain satisfied with their work. The accuracy of characteristics prepared by Headhunters Group for employed persons as well as supplied references have been thoroughly confirmed. Both recruitment projects have been completed successfully.

Małgorzata Jezierska
OTC Business Unit Director
Nycomed Sp. z o.o.

Najważniejsze we współpracy z HEADHUNTERS GROUP jest to, że mają dużą wiedzę rynkową i potrafią szybko i skutecznie odpowiadać na nasze potrzeby. Wykazują się przy tym pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Wojciech Szary
HR Manager
OZONE Laboratories Polska Sp. z o.o.

The most important issue in cooperation with HEADHUNTERS GROUP is the fact that they have great market knowledge and are able to meet our needs efficiently. They are also characterized by full commitment and professionalism.

Wojciech Szary
HR Manager
OZONE Laboratories Polska Sp. z o.o.

"Przeprowadziliśmy kilka procesów rekrutacyjnych na kluczowe stanowiska w naszej firmie, które za każdym razem zakończyły się sukcesem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu usług, który proponuje HHG."

Renata Pośpiech
Dyrektor ds. Personalnych CRC CommunicAID Sp. z o.o.
Grupa Regenersis Plc

We have successfully carried out several recruitment projects for key positions in our company. We are satisfied with the level of service offered by HHG.

Renata Pośpiech
HR Director CRC CommunicAID Sp. z o.o.
Grupa Regenersis Plc

Największą wartością HEADHUNTERS GROUP jest zrozumienie naszych potrzeb, które w połączeniu ze znajomością rynku kandydatów oraz elastycznym podejściem przynosi fantastyczne efekty.

Łukasz Lewandowski
General Manager
IQ Marketing Poland Sp. z o.o.

The greatest value of HEADHUNTERS GROUP is the understanding of our needs, which in connection with the knowledge of candidate market and a flexible approach brings excellent results.

Łukasz Lewandowski
General Manager
IQ Marketing Poland Sp. z o.o.

"Co warte podkreślenia wszyscy kandydaci prezentowani w ramach tzw. krótkiej listy kandydatów spełniali nasze wymagania przedstawione w projekcie. Na podkreślenie zasługuje również bardzo dobra komunikacja w trakcie całego projektu."

Agata Walczykiewicz-Węgiel
Dyrektor ds. Personalnych HR Development Manager
Nivea Polska Sp. z o.o.

What is worth emphasizing is the fact that all short-listed candidates fulfilled our requirements defined in the project. Moreover, great communication within the entire projects needs to be stressed.

Agata Walczykiewicz-Węgiel
Dyrektor ds. Personalnych HR Development Manager
Nivea Polska Sp. z o.o.

"Firmę oceniam pozytywnie nie tylko ze względu na podjęcie i zrealizowanie wyzwania w tak krótkim czasie - ale też na fakt dobrej penetracji rynku z sektora szeroko rozumianego BEAUTY pod kątem proponowanych nam rozwiązań."

Malgorzata Cecherz-Kowalska
Dyrektor Marketingu
Procter and Gamble Prestige Products Polska Sp. z o.o.

I value the company not only due to the fact that the project was accepted and executed within a short period of time – but also due to great market penetration from the BEAUTY sector with regard to offered solutions.

Malgorzata Cecherz-Kowalska
Dyrektor Marketingu
Procter and Gamble Prestige Products Polska Sp. z o.o.

"W kontakcie z konsultantami mogę liczyć na uczciwość, szczerość i duże zaangażowanie. Zlecając projekt jestem spokojna o losy rekrutacji. Komunikacja w trakcie trwania projektu przebiega bez zarzutu. Jestem zadowolona z przeprowadzonych wspólnie rekrutacji."

Katarzyna Niewiada
Marketing Director
Raisio Polska Foods Sp. z o.o.

When cooperating with HHG consultants I can always count on honesty, sincerity and commitment. Communication during the recruitment process is flawless. I am satisfied with conducted recruitment processes.

Katarzyna Niewiada
Marketing Director
Raisio Polska Foods Sp. z o.o.

"Wysoko cenię również solidne przygotowanie przed rozpoczęciem procesu rekrutacji, czas poświecony na spotkania z kierownikami i starania, aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby i kulturę wewnętrzną klienta. To procentuje w późniejszej współpracy i znakomicie ułatwia komunikacje w trakcie procesu."

Agnieszka Tomczak
HR Manager
Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o.

I highly value substantial preparation prior to the recruitment process, time devoted to meeting with managers and efforts to understand the needs and internal culture of the client company, which pays off during future cooperation and makes communication process easier.

Agnieszka Tomczak
HR Manager
Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o.

"They have helped us by providing:
- Good Knowledge of the local labour market
- Extremely Active Search
- Formal detailed feedback on candidates
- Good follow-up of candidate dossiers
- Flexible."

Sébastien COUVET
HR Development Manager
Carrier Transicold Europe

"Personel firmy wykazał się dużym zaangażowaniem w poznaniu specyfiki działalności klienta, co w znacznym stopniu przyczyniło się do bardzo sprawnego i efektywnego zakończenia obu projektów. Cenię jakość i rzetelność usług świadczonych przez Firmę HEADHUNTERS GROUP i mam nadzieję na podobną współpracę w przyszłości."

Anna Machałowska
Kierownik ds. personalnych
OTIS Sp. z o.o.

Company personnel showed great commitment in learning the process of client operations, which contributed to efficient completion of both projects. I value the quality and reliability of services carried out by HEADHUNTERS GROUP and I hope for further cooperation in the future.

Anna Machałowska
HR Manager
OTIS Sp. z o.o.

"Nasze zobowiązanie zawsze realizowane były przez zespół HEADHUNTERS GROUP z dużym zaangażowaniem i pełną dedykacją w celu znalezienia właściwych rozwiązań. W moim przekonaniu HEADHUNTERS GROUP jest profesjonalną firmą, która w wyjątkowy sposób realizuje swoje zobowiązania wobec swoich klientów wpływając w wymierny sposób na ich biznes.

Tomasz Olejniczak
Dyrektor Zarządzający
Bang & Olufsen Warszawa Centrum Sound and Vision Design Sp. z o.o

Our projects have always been carried out by HEADHUNTERS GROUP with great commitment and dedication in order to find suitable solutions. I am convinced that HEADHUNTERS GROUP is a professional company, which executes their projects in an exceptional way influencing their client’s business.

Tomasz Olejniczak
Managing Director
Bang & Olufsen Warszawa Centrum Sound and Vision Design Sp. z o.o

"Witam Pani Ewo, Z mojej strony podziękowania za bardzo profesjonalny oraz bardzo sprawny proces rekrutacyjny. Również kontakt z Panią, jak i informacje zwrotne na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo."

"Helo Ewa, I would like to thank you for a very professional and efficient recruitment process. The communication with you and the feedback were top notch as well. Thank you very much."

Marcin Czurak
National Sales Manager – Food Service
Aviko Sp. z o.o.

"We have asked for HEADHUNTERS GROUP's professional support. Since the very beginning of our cooperation we were certain that the entire searching process was conducted in a very logical and well-thought-out way. The reasons for that were the perfect communication with Headhunters Group, complete understanding of our needs, and weekly reports summarizing the searching activities. This cooperation resulted in Profim hiring brilliant specialists, who perfectly match the needs of our global company.
We wholeheartedly recommend HEADHUNTERS GROUP. They are Professionals with a capital 'P'."

Bożena Kowtun
HR Business Partner
PROFIM

"I have worked with HEADHUNTER GROUP during recruitment processes for positions in sales and marketing. HEADHUNTERS GROUP supported us in finding correct candidates for managerial positions. Ewa Barańska – Chodkowska and the entire HHG team have shown great professionalism at each step of the recruitment, starting with the preparation of the process, collecting information about the company, its structure, positions' profile, through regular progress updates, and finally finding valuable candidates who to this day work with Sopro company."

Karolina Szołoch
HR Coordinator
Sopro Polska Sp. z o.o.

Ustalone prace były realizowane terminowo i zgodnie z moimi wskazówkami. Rekomendowani na Krótkiej Liście Kandydaci spełniali moje oczekiwania pod względem merytorycznym oraz profilu doświadczenia. Co warte podkreślenia – Pani Ewa wnikliwie penetruje struktury organizacyjne firm, w których prowadzone są poszukiwania. Reprezentuje wysoką kulturę oraz etykę pracy, zarówno w stosunku do mnie jako swojego klienta, jak i w kontaktach z Kandydatami na rynku pracy.

Joanna Galińska – Zienkiewicz
HR Biznes Partner
PFLEIDERER Grajewo SA

The work agreed upon were carried out within the set deadlines and according to my suggestions. The candidates recommended in the Short List fulfilled my expectation in terms of their skills and experience profile. What is worth noting – Ewa Barańska-Chodkowska conducts and in-depth analysis of the organizational structure of companies where she conducts her searches. She exhibits the highest professional standards both in her relations with the client, as well as when contacting potential candidates on the market.

Joanna Galińska – Zienkiewicz
HR Biznes Partner
PFLEIDERER Grajewo SA

Pracując z HEADHUNTERS GROUP spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem naszych potrzeb, szybką i profesjonalną obsługą w przeciągu kilkunastu dni zakończyliśmy proces sukcesem zatrudniając odpowiedniego kandydata. Polecamy HEADHUNTERS GROUP do współpracy ze względu na ich wiedzę, fachowość i skuteczność.

Łukasz Lepiarczyk
Dyrektor Zarządzający
Hoval Sp. z o.o.

When working with HEADHUNTERS GROUP we have met with a deep understanding of our needs, as well as quick and professional service. Within several days we have successfully finished the recruitment process and hired a suitable candidate. We recommend the services of HEADHUNTERS GROUP due to their knowledge, expertise, and effectiveness.

Łukasz Lepiarczyk
Managing Director
Hoval Sp. z o.o.

We were highly satisfied about the cooperation with HEADHUNTERS GROUP, especially with Ms. Ewa Baranska-Chodkowska.
We value her for the individual approach not only to a client but to a candidate as well. During the whole recruitment process Ewa behaved in a very professional way, showing her skills and knowledge in the field. We are very satisfied with the candidate we employed and so this person is.
In case we have future recruitment projects in Poland we will definitely apply to HEADHUNTERS GROUP.

Živilė Šniokaitė
Business Development Manager
Central European Markets

„Firma Headhunters Group jest naszym wieloletnim parterem w rekrutacji na stanowiska managerskie i specjalistyczne w obszarze marketingu. Dzięki efektywnej współpracy, zaangażowaniu i profesjonalizmowi Hedhunters Group, udało nam się pozyskać wartościowych kandydatów do naszej ekipy marketingowej. Headhunters Group zapewnia wysokiej jakości usługę rekrutacji i posiada szeroką wiedzę dotyczącą rynku pracy.”

“Headhunters Group has been our long-time partner in recruitment for specialist and managerial position in marketing. Thanks to the efficient cooperation, involvement and professionalism exhibited by Headhunters Group, we were able to hire valuable members of our marketing team. Headhunters Group provides high quality recruitment services and has an extensive knowledge of the employment market.”

„Profesjonalizm, ogromne zaangażowanie w pracę, sumienność, dokładność – to są cechy, które jako pierwsze przychodzą do głowy na myśl o Headhunters Group. Cotygodniowe raporty wysyłane przez Headhunters Group w trakcie realizacji projektu utwierdzały nas w przekonaniu, że doskonale wiedzą, co robią, mają 100% kontroli nad projektem. Po zakończeniu projektów pozostali nam wspaniali specjaliści, których zatrudniliśmy oraz doskonałe wrażenie pozostawione przez Headhunters Group. Headhunters Group to strzał w dziesiątkę. Polecam!"

„Professionalism, tremendous effort put in their work, diligence, precision – these are the characteristics that first come to mind when thinking about Headhunters Group. Weekly reports sent by Headhunteers Group over the course of the project left no doubt that they know perfectly well what they are doing and have full control over the project. The project resulted in finding amazing specialist, which we had hired, and a brilliant impression left by Headhunters Group. Headhunters Group is a safe bet! Can’t recommend enough!"

2