ZOSTAW CV

Wyślij CV

Chcesz przekazać nam swoje CV tak, abyśmy mogli z niego korzystać w ramach prowadzonych przez nas rekrutacji?

Pamiętaj, że w dokumentach aplikacyjnych znajdują się Twoje dane osobowe. Abyśmy mogli z nich skorzystać w ramach prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych, potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. 

Zgodę należy zamieścić w każdym przesyłanym do nas dokumencie aplikacyjnym (tj. zarówno w CV, jak i w Liście motywacyjnym oraz w każdym innym dokumencie, który zechcesz nam przekazać w odpowiedzi na to ogłoszenie o pracę). Treść zgody znajduje się pod formularzem.

Zapraszamy!

Send CV

Would you like to send us your CV so that we can use it in our recruitment processes?

Please remember that the application documents contain your personal data. If we are to be able to use them in our recruitment processes, w need your permission to process your personal data.

You can revoke this permission at any point, which will have no effect on the legality of the processing conducted based on this bermission prior to it being revoked.

This permission has to be included on every application document you submit (i.e. CV, resume, cover letter, or any other document you decide to submit as a response to a job posting). The permission text can be found under the form.

Come join us!

Wypełnij formularz

Zanim wyślesz CV przeczytaj ważne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych! Udostępniając swoje dane osobowe zawsze podejmuj decyzje świadomie.

Before you submit your CV please read the important information regarding the processing of your personal data! Always make a conscious decision when sending out your personal data.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Ewę Barańską – Chodkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „HEADHUNTERS GROUP Ewa Barańska – Chodkowska” z siedzibą w Warszawie („HHG”) dla potrzeb związanych z prowadzonymi przez HHG aktualnymi oraz przyszłymi procesami rekrutacyjnymi.” 

Specjalizujemy się w rekrutacji
Managerów Marketingu i Sprzedaży

Complete the form

Zanim wyślesz CV przeczytaj ważne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych! Udostępniając swoje dane osobowe zawsze podejmuj decyzje świadomie.

Before you submit your CV please read the important information regarding the processing of your personal data! Always make a conscious decision when sending out your personal data.

„I hereby give my consent for processing my personal data included in my application documents by Ewa Barańska-Chodkowska, conducting business activity as “Ewa Barańska-Chodkowska Headhunters Group” with its registered seat in Warsaw, for the purpose of current and future recruitment processes being conducted by HHG. ” 

We specialize in recruiting
Marketing and Sales Managers