ZOSTAW CV

Klub HHG

Klub HHG zrzesza ponad 3000 osób aktywnych zawodowo, zajmujących kluczowe stanowiska w obszarze marketingu i sprzedaży (w kanałach tradycyjnych i e-commerce). To oni dowiadują się pierwsi o nowych rekrutacjach.

HHG Club

HHG Club is a group of over 3000 active professionals, working at key positions in sales and marketing (in both traditional and e-commerce channels). They are the first to learn about new recruitment processes.

Zasady i wartości

  • Dostęp do bieżących informacji o rekrutacji
  • Bezpieczeństwo Kandydata
  • Opieka nad Kandydatem w trakcie rekrutacji i po zakończeniu
  • Wsparcie dla kandydatów, u których decyzja o zmianie okazuje się nietrafiona
  • Wspólna ocena współpracy

Rules and Values

  • Access to current recruitment information
  • Candidate Safety
  • Candidates protection during and after the recruitment process
  • Supporting candidates, whose decision to change jobs proved to be unlucky
  • Joint co-operation evaluation