ZOSTAW CV

Klub HHG

Klub HHG zrzesza ponad 3000 osób aktywnych zawodowo, zajmujących kluczowe stanowiska w obszarze marketingu i sprzedaży (w kanałach tradycyjnych i e-commerce). To oni dowiadują się pierwsi o nowych rekrutacjach. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, prześlij nam swoje zgłoszenie.

HHG Club

HHG Club is a group of over 3000 active professionals, working at key positions in sales and marketing (in both traditional and e-commerce channels). They are the first to learn about new recruitment processes. If you would like to join them, send us your application.