ZOSTAW CV

Dostęp do bieżących informacji o rekrutacji

Bezpieczeństwo Kandydata

Opieka nad Kandydatem w trakcie rekrutacji i po zakończeniu

Wsparcie dla kandydatów, u których decyzja o zmianie okazuje się nietrafiona

Wspólna ocena współpracy

Access to current recruitment information

Candidate Safety

Candidates protection during and after the recruitment process

Supporting candidates, whose decision to change jobs proved to be unlucky

Joint co‑operation evaluation

Od 2001 roku badamy oczekiwania naszych Kandydatów i Klientów.

Lista ich potrzeb i wymagań jest długa, dlatego stale doskonalimy standardy działania:

  • Stworzyliśmy innowacyjny model komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu rekrutacyjnego. Dzięki temu jesteś zawsze na bieżąco, bez zbędnego stresu.
  • Wypracowaliśmy metodologię, która minimalizuje ryzyko błędu. Uzyskujemy maksimum informacji o Twojej nowej pracy, ale także – o Tobie. Ty i Twój nowy pracodawca podejmujecie decyzję świadomie
  • Jeżeli mimo to okaże się, że Twoja decyzja o zmianie pracy była nietrafiona, pozostaniesz pod naszą opieką - wesprzemy Cię w poszukiwaniach nowego pracodawcy.

Jak to wygląda w praktyce?

Since 2001 we have been studying the expectations of our Clients and Candidates.

The list of their needs and requirements is long, therefore we constantly refine our standards:

  • We have created a unique model of communication between all parties involved in the recruitment process. This way you are constantly up-to-date, without any unnecessary stress.
  • We have created a methodology minimizing the risk of error. We receive as much information as possible about your new job – as well as about yourself. You and your new employer make an informed and conscious decision.
  • However if despite all of the information your decision to change your job proves to be a mistake, you will still remain under our protection – we will help you find the job of your dreams.

How does it work in practice?

Feedback

Każdy Kandydat, który wyśle swoją aplikację, otrzyma od nas informację zwrotną. Wszyscy Kandydaci, którzy biorą udział w projekcie, otrzymują informację o jego statusie co najmniej raz na 7 dni.

Feedback

Every candidate who sends their application will receive feedback from us. All Candidates, who take part in the project, are informed about its status at leas once every 7 days.

Gwarancja Bezpieczeństwa

Gwarantujemy Kandydatom, że jeśli z przyczyn niezależnych od nich samych rozwiążą współpracę z Klientem w okresie gwarancji, wesprzemy Cię w poszukiwaniach nowego pracodawcy.

Guarantee of Safety

We also guarantee that the Candidates who, for a reason beyond their control, dissolve their employment contract with the Client during the guarantee period, we will help them find new employer.