ZOSTAW CV

Badamy referencje Kandydata na 4 poziomach

 • Przełożony
 • Podwładny
 • Współpracownicy
 • Kontrahenci

We check each candidate’s references on four levels:

 • Superior
 • Subordinate
 • Co-workers
 • Counterparties

Przedstawiamy poszerzone dossier, obejmujące: 

 • Profil psychologiczny
 • Przebieg kariery
 • Kompetencje
 • Kryteria wyboru nowej pracy
 • Powody zmiany
 • Oczekiwania finansowe

We present an extended file, which includes:

 • Psychological profile
 • Career course to date
 • Competences
 • Criteria for selecting new employer
 • Reasons for the change
 • Financial expectations

Raportujemy Klientom na bieżąco

 • Co tydzień: raport
 • Bieżący kontakt z konsultantem
 • Feedback od kandydatów w ciągu 48h

We update our clients real-time:

 • Weekly reports
 • Constant contact with a consultant
 • Feedback from candidates in 48h

Udzielamy gwarancji Klientom i Kandydatom 

  W ciągu pierwszych 6-ciu miesięcy od zatrudnienia Kandydata rekomendowanego przez HHG, Klient ma prawo zlecić nam bezpłatne przeprowadzenie ponownej rekrutacji na to stanowisko. Również Kandydatom gwarantujemy, że jeśli z przyczyn niezależnych od nich samych rozwiążą współpracę z Klientem w okresie gwarancji, pomożemy im znaleźć nowe zatrudnienie. 

We give guarantee to our Clients and Candidates

  Within the first 6 months from the hiring of a candidate recommended by HHG, the customer has the right to request a new recruitment process to be conducted for the same position, free of charge. We also guarantee that the Candidates who, for a reason beyond their control, dissolve their employment contract with the Client during the guarantee period, will receive our help in finding a new job.

Dbamy o jakość Candidates Experience

 • Wszyscy kandydaci otrzymują informację zwrotną
 • Wybrani kandydaci są informowani o statusie projektu co kilka dni
 • Dbamy o jakość prezentacji firmy Klienta wśród kandydatów

We take care of the quality of Candidates’ Experience

 • All candidates receive feedback
 • Selected candidates are informed about the project’s status every couple of days
 • We make sure that the Client’s company is properly presented to the candidates