ZOSTAW CV

Bazy HHG

W bazach HEADHUNTERS GROUP znajduje się ponad 16 000 ekspertów Sprzedaży i Marketingu. 

 • Skupiamy się wyłącznie na Kandydatach aktywnych zawodowo
 • Nasi Kandydaci zajmują kluczowe stanowiska w obszarze Sprzedaży i Marketingu
 • Monitorujemy kariery ponad 5000 topowych kandydatów
 • Stworzyliśmy Klub Poleceń HHG. Działa w nim kilka tysięcy ekspertów Sales&Marketing, którzy dystrybuują nasze oferty pracy w swojej sieci kontaktów zawodowych.

HHG database

The HEADHUNTERS GROUP Databases include over 16000 Sales and Marketing professional 

 • We focus only on Candidates who are professionally active
 • Our Candidates work in key positions in Sales and Marketing
 • We monitor the careers of over 5000 top candidates
 • We have created the HHG Recommendation Club. It brings together several thousand Sales&Marekting experts, who distribute our job offers through their network of professional contacts.

Aktualizujemy nasze bazy na bieżąco 

Wiemy, jacy Kandydaci są obecnie dostępni w sektorach:

 • FMCG (Kandydaci z działów: Sprzedaży, Marketingu, Trade Marketingu, Zarządzanie kategorią)
 • B2B (Kandydaci z Działu Sprzedaży: urządzeń i produktów technicznych, HVAC, automatyki, opakowań, usług)
 • Budowa i nieruchomości / Branża budowlana i rynek Facilities management
 • E-Commerce i Digital Marketing

We constantly update our databases

We know which candidates are currently available in the following fields:

 • FMCG (Candidates from Sales, Marketing, Trade Marketing, Brand Management departments)
 • B2B (Candidates from sales departments responsible for: technical equipment and products, HVAC, automation, packaging, services)
 • Construction and Real Estate / Construction and Facilities Management
 • E-Commerce and Digital Marketing

Kandydaci z naszych baz są aktywni zawodowo
i obecnie zajmują kluczowe stanowiska w obszarach:

Candidates in our databases are active professionals working in key positions in the following fields:

SPRZEDAŻY

Sales

 • Dyrektor Sprzedaży
 • National Key Account Manager
 • Dyrektor Sprzedaży Przemysłowej
 • Krajowy Kierownik Sprzedaży
 • Dyrektor Sprzedaży OEM
 • Kierownik ds. Kluczowych Klientów
 • Dyrektor Regionalny Sprzedaży
 • Inżynier Sprzedaży
 • Regionalny Przedstawiciel Handlowy
 • Sales Director
 • National Key Account Manager
 • Industrial Sales Director
 • National Sales Manager
 • OEM Sales Director
 • Key Account Manager
 • Regional Sales Director
 • Sales Engineer
 • Regional Sales Representative

MARKETINGU

 • Dyrektor Marketingu
 • Dyrektor Komunikacji i Mediów
 • Dyrektor Marketingu i PR
 • Marketing Manager
 • Digital Marketing Manager
 • Kierownik ds. Mediów Społecznościowych
 • Kierownik Marketingu Grupy Produktowej
 • Kierownik Marki
 • Młodszy Kierownik Marki
 • Specjalista ds. Marketingu

Marketing

 • Marketing Director
 • Communication and Media Director
 • Marketing and PR Director
 • Marketing Manager
 • Digital Marketing Manager
 • Social Media Manager
 • Product Group Marketing Manager
 • Brand Manager
 • Junior Brand Manager
 • Marketing Specialist

WSPARCIA SPRZEDAŻY I MARKETINGU

 • Dyrektor ds. Trade Marketingu
 • Dyrektor Zarządzania Kategorią
 • Trade Marketing Manager
 • Kierownik ds. Zarządzania Kategorią
 • Dyrektor Działu Analiz
 • Analityk ds. Sprzedaży
 • Dyrektor Działu Prognoz Rynkowych
 • Dyrektor Działu Badań i Rozwoju
 • Analityk Badań Rynkowych
 • Specjalista ds. Prognoz Sprzedażowych

Sales analytics/Marketing

 • Analysis Department Manager
 • Sales Analyst
 • Strategic Information and Market Forecast Manager

Wykorzystanie baz HEADHUNTERS GROUP
to szybka (1 - 3 tygodnie) i ekonomiczna metoda rekrutacji.

Using HEADHUNTSER GROUP Databases is a quick (1 – 3 weeks) and efficient recruitment strategy.