ZOSTAW CV

Brief

 • Spotkanie z klientem
 • Przygotowanie strategii rekrutacji
 • Potwierdzenie kierunku poszukiwań z klientem
 • Administracja projektowa

Brief

 • Meeting with the Client
 • Preparing a recruitment strategy
 • Confirming the search angles with the Client
 • Project Administration
Etap 1 Stage 1
Etap 2 Stage 2

Klub poleceń

 • Kontakt z kandydatami z klubu poleceń
 • Werifikacja kandydatów w aktywnych bazach HHG
 • Sprawdzanie firm z search listy

Recommendation Club

 • Contacting the Candidates from Recommendation Club
 • Verifying the Candidates in HHG active databases
 • Checking the Companies from the search list

Weryfikacja

 • Weryfikacja aplikacji napływających z ogłoszenia ze strony i Linkedin
 • Ofertowanie kandydatów, przedstawienie ofert pracy kandydatom wyszukanym z użyciem direct search
 • Wstępna weryfikacja kandydatur, potwierdzenie kompetencji i doświadczeń kandydatów

Verification

 • Verifying the applications submitted in response to the advertisements on the website and Linkedin
 • Contacting the candidates, presenting the job offer to candidates found using direct search
 • Preliminary Candidates Verification, confirming candidates’ competences and experience
Etap 3 Stage 3
Etap 4 Stage 4

Interviews

 • Interviews z wybranymi kandydatami
 • Tworzenie dossier kandydatów

Interviews

 • Interviews with selected candidates
 • Creating Candidates’ files

Rekomendacja

 • Testy umiejętności i kompetencji
 • Case study
 • Weryfikacja referencji

Recommendations

 • Skills and competences test
 • Case Study
 • Verifying the references
Etap 5 Stage 5
Etap 6 Stage 6

Interview u klienta

 • Wymiana feedbacków pomiędzy klientem a kandydatem po spotkaniach

Interview at the Clients office

 • Feedback exchange between the Client and the Candidate

Podpisanie umowy z kandydatem

 • Negocjacje warunków zatrudnienia i podpisanie umowy z kandydatem

Signing a contract with the Candidate

 • Negotiations terms of employment and signing a contract with the candidate
Etap 7 Stage 7
Etap 8 Stage 8

Placement FEEDBACK 3/6/12